Programozási stratégiák

Rekurzió

Rekurzív humor:

 • rekurzió: ld.rekurzió
 • Ahhoz, hogy megértsük a rekurziót, először meg kell értenünk a rekurziót.

Rekurzív rövidítések:

 • GNU: GNU's not Unix,
 • PHP: PHP Hypertext Preprocessor,
 • WINE: WINE Is Not an Emulator,
 • TikZ: TikZ is kein Zeichenprogramm.

Példák:

 • Hanoi tornyai
 • Fibonacci számok
 • Pascal háromszög (binomiális együtthatók)

Dinamikus programozás

Dinamikus programozás: egy probléma megoldása úgy, hogy

 1. rekurzív módon visszavezetjük egyszerűbb, kisebb méretű, azonos típusú problémák megoldására,
 2. de a rekurzió elkerülésére, minimalizálására memóriatáblát használunk.

Fibonacci-sorozat

A Fibonacci-sorozat egy rekurzív módon definiált sorozat. Két programot írunk elemeinek kiszámítására.

A programok futási idejének mérésére a time modul time.time() függvényét használjuk, mely az aktuális időt adja vissza, tehát ha a program futása előtt és után is meghívjuk, akkor megkapjuk a köztük eltelt időt a kettő különbségeként.

A fibonacci.szamlalo a fibonacci-nak mint függvényobjektumnak a tagváltozója fogja számolni a rekurzív függvény meghívásainak számát. Minden egyes híváskor megnöveljük a változót, azaz megszámoljuk vele a függvényhívások számát. Ez sok esetben triviális, rekurzív függvények esetén viszont egyáltalán nem az.

Rekurzív megoldás

In [1]:
import time
def rekurziv_fib(n):
  rekurziv_fib.szamlalo += 1
  if n <= 1:
    return n
  else:
    return rekurziv_fib(n-1) + rekurziv_fib(n-2)
rekurziv_fib.szamlalo = 0
start = time.time()
print rekurziv_fib(33)
print time.time() - start
print rekurziv_fib.szamlalo
3524578
5.17199993134
11405773

Ez így rettenetesen lassú, a függvény meghívásainak száma hatalmas (a századik Fibonacci-számot ki sem próbáljuk számolni). E rekurzív függvényhívások megkerülhetők, ha egy táblázatban őrizzük az eddig kiszámolt Fibonacci-számokat, ezt akkor használjuk, ha e függvényt sokszor kell meghívni, hasznos lehet az eddig kiszámolt értékeket tárolni.

Iteratív megoldás

In [2]:
import time
def dp_fib1(n):
  f = [0, 1]
  for i in range(n-1):
    f.append(f[-2]+f[-1])
  return f[-1]
start = time.time()
for i in range(99):
  dp_fib1(1000)
print dp_fib1(1000)
print (time.time() - start)/100.0
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875
0.000469999313354

De van még hatékonyabb megoldás, ha csak az utolsó két értéket tároljuk.

In [3]:
import time
def dp_fib2(n):
  f = [0, 1]
  for i in range(n-1):
    f = [f[1], f[0] + f[1]]
  return f[1]
start = time.time()
for i in range(99):
  dp_fib2(1000)
print dp_fib2(1000)
print (time.time() - start)/100.0
43466557686937456435688527675040625802564660517371780402481729089536555417949051890403879840079255169295922593080322634775209689623239873322471161642996440906533187938298969649928516003704476137795166849228875
0.000629999637604

Hanoi tornyai

Feladat: három pálca egyikére $n$ különböző sugarú korong van fölfűzve, minden korong alatt csak nagyobb sugarú lehet. Ez utóbbi feltételt megtartva tegyük át a korongokat egyesével egy másik pálcára!

Rekurzív megoldás: Ha az 1-es pálcáról akarunk $n$ korongot a $2$-esre rakni, akkor tegyünk át $n-1$-et a 3-asra, az $n$-ediket a 2-esre, majd a 3-asról $n-1$-et a 2-esre.

Ez az a példa, amikor rekurzív megoldás nagyon könnyű beprogramozni, de egy hatékonyabb iteratívat nem. (A lépésszámon nem is lehet spórolni, de a memóriahasználaton igen.)

Rekurzív megoldás

In [4]:
def hanoi(n, honnan, hova, minat):
  if n>0:
    hanoi(n-1, honnan, minat, hova)
    print "a(z) {0}. korong: {1} ==> {2}".format(n, honnan, hova)
    hanoi(n-1, minat, hova, honnan)
In [5]:
hanoi(3,"A","B","C")
a(z) 1. korong: A ==> B
a(z) 2. korong: A ==> C
a(z) 1. korong: B ==> C
a(z) 3. korong: A ==> B
a(z) 1. korong: C ==> A
a(z) 2. korong: C ==> B
a(z) 1. korong: A ==> B

Egy nem rekurzív, hatékonyabb megoldás megkeresése nehezebb feladat, kihagyjuk.

Pénzváltás

Feladat: adott pénzérmékből mennyi a minimális számú, amellyel egy adott összeg kifizethető. (Tegyük fel, hogy egy automatát úgy állítunk be, hogy a visszajáró pénzt mindig a legkevesebb érmével fizesse ki. Feltesszük, hogy minden érméből rendelkezésre áll annyi, amennyi kellhet, hogy a összeg és minden érme értéke egész szám.)

A mohó algoritmus első pillanatra jónak tűnik: ha az érmék listája [1, 5, 10, 20, 50], akkor bármely összeg kifizetéséhez szükséges érmék megkaphatók úgy, hogy mindig a legnagyobb címletűvel annyit kifizetünk, amennyit tudunk, majd a maradékkal folytatjuk ezt, amíg a teljes összeget ki nem fizettük, vagy olyan maradékot nem kapunk, amely kisebb értékű minden rendelkezésre álló érménél.

Viszont ez az algoritmus megbukik, ha 8 talléros érméket is veretünk: [1, 5, 8, 10, 20] érmelistával 24 tallér kifizetése esetén a mohó algoritmus 5 érmét ad, de 3 db 8-talléros érmével is lehetséges. Rekurzív megoldást keresünk.

Rekurzív program

A rekurzív pénzváltó program (rekurzivPV) az érmék egy listáját kapja és a felváltandó összeget.

Figyeljük meg, hogy az ermek változót globálisnak deklaráltuk.

In [6]:
import time
def rekurziv_pv(felvaltando):
  rekurziv_pv.szamlalo += 1
  ermekSzMin = float('inf')
  if felvaltando in ermek:
    return 1
  else:
    for erme in ermek:
      if erme > felvaltando:
        break
      ermekSz = 1 + rekurziv_pv(felvaltando - erme)
      if ermekSz < ermekSzMin:
        ermekSzMin = ermekSz
  return ermekSzMin

rekurziv_pv.szamlalo = 0
ermek = [1,2,5,10,20]
start = time.time()
print rekurziv_pv(34)
print time.time() - start
print rekurziv_pv.szamlalo
4
5.95299983025
4399137
In [7]:
rekurziv_pv.szamlalo = 0
ermek = [1,2,5,8,10]
start = time.time()
print rekurziv_pv(24)
print time.time() - start
print rekurziv_pv.szamlalo
3
0.0620000362396
38493

E program igen lassú, nagyobb összegekre kivárhatatlan a sok függvényhívás miatt.

Dinamikus program

Írjunk dinamikus programot, mely szisztematikusan végigmegy az összes lehetséges összegen 1-től a felváltandó összegig, és mindegyikre megadja az érmék minimális számát. Ezeket egy táblázatban tárolja, hogy később szükség esetén fölhasználhassa. A rekurzív gondolat itt is az, hogy ha valamekkora érték alatt már minden felváltandó összegre tudjuk az érmék minimális számát, akkor minden szóba jöhető érme értékét levonva belőle, kiválasztjuk a megmaradó összegek közül azt, amelyik a legkevesebb érmével fizethető, majd ehhez 1-et adunk. Konkrétan, ha pl. az érmék listája [1, 5, 10] és az összeg 24 tallér, akkor az utolsó lépésben a következő számítást kell végezni: $$\texttt{ermekSzMin}=1+\min\left\{\begin{array}{l}\texttt{memoriatabla[24-1]}\\\texttt{memoriatabla[24-5]}\\\texttt{memoriatabla[24-10]}\end{array}\right\}$$ A programban a táblázatot itt is globálisnak deklaráltuk.

In [8]:
def dinamikus_pv(felvaltando):
  global memoriatabla
  memoriatabla = [0]*(felvaltando+1)
  for f in range(1, felvaltando+1):
    ermekSzMin = float('inf')
    for erme in ermek:
      if erme > f:
        break
      if memoriatabla[f-erme] + 1 < ermekSzMin:
        ermekSzMin = memoriatabla[f-erme] + 1
    memoriatabla[f] = ermekSzMin

  return memoriatabla[felvaltando]
In [9]:
ermek = [1,2,5,10]
start = time.time()
print dinamikus_pv(24)
print time.time() - start
4
0.0
In [10]:
print memoriatabla
[0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, 3, 4, 4]
In [11]:
ermek = [1,2,5,8,10]
start = time.time()
print dinamikus_pv(24)
print time.time() - start
3
0.0
In [12]:
print memoriatabla
[0, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3]
In [13]:
ermek = [5,10,20,50]
start = time.time()
print dinamikus_pv(84)
print time.time() - start
inf
0.0
In [14]:
print memoriatabla
[0, inf, inf, inf, inf, 1, inf, inf, inf, inf, 1, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 1, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf, 1, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf, 2, inf, inf, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf, 3, inf, inf, inf, inf]

Partíciók

Feladat: Hányféleképp bontható fel egy pozitív egész szám pozitív egészek összegére, ha az összeadandók sorrendje számít? Adjunk rekurzív és dinamikus megoldást!

In [15]:
def sums(n):
  if n == 0:
    return [[]]
  if n == 1:
    return [[1]]
  else:
    sumlist = []
    for i in range(1,n+1):
      L = [i]
      for l in sums(n-i):
        sumlist.append(L + l)
  return sumlist
for s in sums(4):
  print " + ".join(str(x) for x in s)
1 + 1 + 1 + 1
1 + 1 + 2
1 + 2 + 1
1 + 3
2 + 1 + 1
2 + 2
3 + 1
4
In [16]:
def sums_d(n):
  global memoriatabla
  memoriatabla = [[[]], [[1]]]
  if n == 0 or n == 1:
    return memoriatabla[n]
  for i in range(2, n+1):
    sumlist = [[i]]
    for j in range(1, i):
      for l in memoriatabla[i - j]:
        sumlist.append([j] + l)
    memoriatabla.append(sumlist)
  return memoriatabla[n]
In [17]:
for s in sums_d(4):
  print " + ".join(str(x) for x in s)
4
1 + 3
1 + 1 + 2
1 + 1 + 1 + 1
1 + 2 + 1
2 + 2
2 + 1 + 1
3 + 1
In [18]:
print memoriatabla
[[[]], [[1]], [[2], [1, 1]], [[3], [1, 2], [1, 1, 1], [2, 1]], [[4], [1, 3], [1, 1, 2], [1, 1, 1, 1], [1, 2, 1], [2, 2], [2, 1, 1], [3, 1]]]

Állapotgépek

Digráfok

Egy klasszikus probléma: olvassunk be egy szöveget karakterenként, majd számoljuk meg benne az ly betűket. Figyelembe kell vennünk a dupla, lly betűt is, pl. a gally szóban.

Megoldás. Definiálunk egy s állapotot, ami alaphelyzetben 0, viselkedése pedig a következő. Ha

 • a következő betű l és s=0, akkor s=1;
 • a következő betű l és s=1, akkor s=2;
 • a következő betű y és s=1 vagy s=2, akkor megjegyezzük, hogy találtunk egyet és s=0;
 • minden egyéb esetben s=0
In [19]:
sample = "gally lyuk alma xylofon folyam"
s = 0
counter = 0
for i in sample:
  if i == 'l':
    if s <= 1:
      s += 1
    else:
      s = 0
  elif i == 'y' and (s == 1 or s == 2):
    counter += 1
    s = 0
  else:
    s = 0

print counter
3

Az állapotgép gyakorlatilag egy véges automata, legalábbis a matematikusok így hívják. A gép következő állapota függ az aktuális állapottól (s) és a bemenettől (ez a következő betű).

Alapvetően állapotgépeket szövegfelismerésre használnak, pl. a sztringekben az escape karakterek kezelésére:

"\"Helló\"\nbackslash: \\nem újsor"

Zárójelezés

Számoljuk meg, hogy hány zárójel van egy képletben. Az s számláló legyen 0, ha nyitó zárójelet találunk, akkor növeljük, ha csukót, akkor csökkentsük, egyébként maradjon változatlan.

Ha ez a szám bármikor is negatív, akkor rosszul van a szöveg zárójelezve, illetve akkor is ha a képlet végén nem 0 ez a szám.