Függvények bevezetés

Python-ban a kódban bárhol definiálható függvény, a def kulcsszóval.

In [1]:
def fv_neve(n):
  "... kód ..."

Példa függvényre és meghívására

Ez egy függvény definíció, itt csak azt írjuk le, hogy mit csináljon a negyzetel függvény, ha meghívjuk:

In [2]:
def negyzetel(L):
  uj_L = []
  for i in L:
    uj_L.append(i*i)
  return uj_L

A def kulcsszó után a függvény nevét írjuk, utána zárójelekben felsoroljuk a bemeneti paramétereket. A kettőspont után új blokk kezdődik, mint például egy for ciklusban, ez a blokk fut le amikor meghívjuk a függényt.

A blokkon belül új kulcsszó a return mely hatására a függvény futása leáll és az eredménye a return után írt kifejezéssel.

Egy függvényt a nevével tudunk meghívni, mely után zárójelekben a bemeneti argumentumokat kell felsorolni (itt csak egy lista a bemeneti argumentum):

In [3]:
negyzetel([4, 3, 5])
Out[3]:
[16, 9, 25]

Természtesen egy változón is meg lehet hívni a függvényt:

In [4]:
szamok = [5, 1, 8]
negyzetelt_szamok = negyzetel(szamok)
print szamok, negyzetelt_szamok
[5, 1, 8] [25, 1, 64]

Mivel "jól" volt megírva a függvényünk így semmi nem kívánt dolog nem történt, de nézzük meg mi lesz, ha ezt a megvalósítást használjuk:

In [5]:
def negyzetel2(L):
  i = 0
  while i < len(L):
    L[i] = L[i] ** 2
    i += 1
  return L

szamok = [5, 1, 8]
negyzetelt_szamok = negyzetel2(szamok)
print szamok, negyzetelt_szamok
[25, 1, 64] [25, 1, 64]

Tehát amilyen műveletet a függvényen belül végrehajtottunk a listán az a beadott argumentumon végrehajtódott, megváltozott a szamok lista. Erről egy későbbi előadáson még részletesen beszélünk, addig is tudjunk róla, hogy ilyen is lehetséges.

Példa többváltozós függvényre

A paramétereket vesszővel választjuk el:

In [6]:
def skalaris_szorzat(v1, v2):
  osszeg = 0
  for i in range(len(v1)):
    osszeg += v1[i] * v2[i]
  return osszeg
In [7]:
skalaris_szorzat([2, 3, 5], [1, 5, 2])
Out[7]:
27

A paraméterek bármilyen típusúak lehetnek. Akárhány paramétere lehet egy függvénynek, akár nulla is, a zárójelek ebben az esetben is kellenek:

In [8]:
def ures_lista():
  return []
In [9]:
L = ures_lista()
L.append(5)
print L
[5]

Különbség függvény és metódus között

Első (felszínes) megközelítésben függvényről beszélünk, ha meghívásának módja: függvénynév, majd zárójelpárban az argumentumok felsorolása, metódusról, ha meghívásának módja: az objektum után pont, majd a metódus neve, majd zárójelben az argumentumok. Pl.:

In [10]:
L = [5, 2, 4]
L.sort()
print L
[2, 4, 5]

A sort a pythonban egy beépített metódusa a listáknak, mely rendezi az adott listát. Jó példa, mert létezik függvény formában is:

In [11]:
L = [5, 2, 4]
ujL = sorted(L)
print L, ujL
[5, 2, 4] [2, 4, 5]

A sorted függvény nem rendezi az argumentumként adott listát, hanem visszaad egy rendezett listát.

Ez a legtöbbször igaz a beépített metódusokra és függvényekre, tehát a függvények nem módosítják a kapott változókat, míg a metódusok módosítják az objektumot (változót) amin meg vannak hívva (ami a pont bal oldalán áll). Ezt a konvenciót hasznos követni és csak olyan függvényeket írni, melyek nem módosítják a kapott változókat.

Metódus írásról később tanulunk.

A return használata

A return utasítás függvényből kilépését ki lehet használni, például:

In [12]:
def prim_e(n):
  for oszto in range(2, n/2):
    if n % oszto == 0:
      return False
  return True
In [13]:
print prim_e(15)
print prim_e(23)
False
True

Itt azt használtuk ki, hogy amint egy return parancshoz ér a függvény azonnal kilép és visszaadja ezt az eredményt. Tehát amint találunk egy osztót azonnal visszatérünk a hamis eredménnyel. Igazzal pedig csak akkor térünk vissza, ha végigért a ciklus, azaz nem találtunk megfelelő osztót.

Megjegyzés: a break egy ciklusból lép ki (csak ciklusból és csak egyből), míg a return függvényből (csak egy függvényből, de annak bárhány ciklusából).

None

return után állhat None, jelezvén, hogy "semmit" adott vissza a függvény.

Ha egy függvény nem találkozik futása során return paranccsal, akkor None-t ad ki eredményül. Például ha elfelejtünk return-t írni vagy rossz helyre tesszük.

Megjegyzés: a .sort() metódus eredénye None, de mellékhatása, hogy közben rendezi a paraméterként kapott listát.

In [14]:
L = [3, 2, 1, 4]
l = L.sort()
print l, L
None [1, 2, 3, 4]

Függvények használata függvényekben

Általunk írt függvényeket természetesen használhatunk más általunk írt függvényekben. Ez erősen ajánlott is.

Érdemes 4-5 sornál hosszabb függvényeket mellőzni, pontosabban azokat kisebb függvényekből összerakni. Így a függvényeink rövidek és egyértelműek lesznek. A működésük derüljön ki a változók és magának a függvénynek a nevéből.

Nézzünk egy példát:

Írjunk egy függvényt, melynek bemenete egy lista, a függvény keresse meg a lista legkisebb és legnagyobb elemét és nullázza ki az összes valamelyikükkel azonos értéket a listában!

Hogyan futunk neki egy ilyen feladatnak?

 1. Részfeladatokra bontjuk
 2. A részfeladatokat megvalósítjuk
 3. Összekötjük a teljes programot

Itt a következő részfeladatokra bontható:

 • Listában minimum keresés
 • Listában maximum keresés
 • Adott elemmel egyenlő elemek kinullázása egy listában

Oldjuk is meg ezeket:

In [15]:
def minimum(L):
  min_elem = float("inf")
  for e in L:
    if e < min_elem:
      min_elem = e
  return min_elem

def maximum(L):
  max_elem = -float("inf")
  for e in L:
    if e > max_elem:
      max_elem = e
  return max_elem

def kinullaz(L, elem):
  ujL = L[:]   # Másolatot készítek a listáról (elejétől végéig részlista)
  for i in range(len(ujL)):
    if ujL[i] == elem:
      ujL[i] = 0
  return ujL

Most, hogy a részfeladatokat már megoldottuk nem maradt hátra más, mint hogy összerakjuk egybe a fő függvényt:

In [16]:
def min_max_nullaz(L):
  minelem = minimum(L)
  maxelem = maximum(L)
  ujL = kinullaz(L, minelem)
  ujL = kinullaz(ujL, maxelem)
  return ujL
In [17]:
min_max_nullaz([2, 3, 1, 4, 6, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 9, 3, 9])
Out[17]:
[2, 3, 0, 4, 6, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3, 0]
In [18]:
min_max_nullaz([])
Out[18]:
[]
In [19]:
min_max_nullaz([1, 1, 1, 2])
Out[19]:
[0, 0, 0, 0]

Az utolsó három sor helyett írhattuk volna akár ezt is:

return kinullaz(kinullaz(L, minelem), maxelem)

Természetesen meg lehetett volna oldani ezt a feladatot egy függvénnyel is, itt az eredmény:

In [20]:
def min_max_nullaz2(L):
  min_elem = float("inf")
  for e in L:
    if e < min_elem:
      min_elem = e
      
  max_elem = -float("inf")
  for e in L:
    if e > max_elem:
      max_elem = e
      
  ujL = L[:]   # Másolatot készítek a listáról (elejétől végéig részlista)
  for i in range(len(ujL)):
    if ujL[i] == min_elem:
      ujL[i] = 0
      
  for i in range(len(ujL)):
    if ujL[i] == max_elem:
      ujL[i] = 0
      
  return ujL
In [21]:
min_max_nullaz2([2, 3, 1, 4, 6, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 9, 3, 9])
Out[21]:
[2, 3, 0, 4, 6, 2, 0, 3, 0, 3, 0, 0, 3, 0]

Az első megoldás:

 • olvashatóbb,
 • könnyebb módosítani rajta valamit,
 • hibákat könnyebb benne megtalálni.
 • És még az is jó benne, hogy utólag fel lehet használni másra a már megírt függvényeket.

Bár a második megoldás is működik.

Ciklusok ciklusokban, bonyolultabb algoritmusok

Rendezés

Írjunk függvényt, mely rendez egy adott listát, de nem használja se a sort metódust, se a sorted függvényt!

Első ötlet a buborékrendezés zenés, táncos szemléltetéssel:

In [22]:
def buborek(L):
  ujL = L[:]
  for i in range(len(ujL) - 1):
    for j in range(len(ujL) - i - 1):
      if ujL[j] > ujL[j + 1]:
        temp = ujL[j]
        ujL[j] = ujL[j + 1]
        ujL[j + 1] = temp
  return ujL
In [23]:
buborek([2, 3, 1, 4, 6, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 9, 3, 9])
Out[23]:
[1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 9, 9, 9]
In [24]:
buborek(range(10, 0, -1))
Out[24]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Írjuk ki minden lépés után a rendezés aktuális állapotát:

In [25]:
def buborek_kiir(L):
  ujL = L[:]
  for i in range(len(ujL) - 1):
    for j in range(len(ujL) - i - 1):
      print ujL           # Kiírás 
      if ujL[j] > ujL[j + 1]:
        temp = ujL[j]
        ujL[j] = ujL[j + 1]
        ujL[j + 1] = temp
  return ujL
In [26]:
buborek_kiir(range(10, 0, -1))
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[9, 8, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[9, 8, 7, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[9, 8, 7, 6, 10, 5, 4, 3, 2, 1]
[9, 8, 7, 6, 5, 10, 4, 3, 2, 1]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 10, 3, 2, 1]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 10, 2, 1]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10, 1]
[9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10]
[8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10]
[8, 7, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10]
[8, 7, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 10]
[8, 7, 6, 5, 9, 4, 3, 2, 1, 10]
[8, 7, 6, 5, 4, 9, 3, 2, 1, 10]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 2, 1, 10]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 9, 1, 10]
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10]
[7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10]
[7, 6, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10]
[7, 6, 5, 8, 4, 3, 2, 1, 9, 10]
[7, 6, 5, 4, 8, 3, 2, 1, 9, 10]
[7, 6, 5, 4, 3, 8, 2, 1, 9, 10]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, 1, 9, 10]
[7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10]
[6, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10]
[6, 5, 7, 4, 3, 2, 1, 8, 9, 10]
[6, 5, 4, 7, 3, 2, 1, 8, 9, 10]
[6, 5, 4, 3, 7, 2, 1, 8, 9, 10]
[6, 5, 4, 3, 2, 7, 1, 8, 9, 10]
[6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10]
[5, 6, 4, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10]
[5, 4, 6, 3, 2, 1, 7, 8, 9, 10]
[5, 4, 3, 6, 2, 1, 7, 8, 9, 10]
[5, 4, 3, 2, 6, 1, 7, 8, 9, 10]
[5, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
[4, 5, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
[4, 3, 5, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
[4, 3, 2, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10]
[4, 3, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[3, 4, 2, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[3, 2, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Out[26]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

Ennél hatékonyabb algoritmusok léteznek a keresésre, ezekről részletesebben az Algoritmuselmélet című tárgyban lesz szó.

Valósítsuk meg még azt az ötletet, hogy egyesével megkessük a legkisebb, a második legkisebb, stb. elemet és ezeket a megfelelő helyre tesszük.

In [27]:
def minimum_index(L):
  min_index = 0
  for i in range(len(L)):
    if L[i] < L[min_index]:
      min_index = i
  return min_index

def min_rendez(L):
  ujL = L[:]
  for i in range(len(ujL) - 1):
    minindex = i + minimum_index(ujL[i:])
    ujL[i], ujL[minindex] = ujL[minindex], ujL[i]
  return ujL
In [28]:
min_rendez([2, 3, 1, 4, 6, 2, 9, 3, 1, 3, 1, 9, 3, 9])
Out[28]:
[1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 6, 9, 9, 9]
In [29]:
min_rendez(range(10, 0, -1))
Out[29]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
In [30]:
def min_rendez_kiir(L):
  ujL = L[:]
  for i in range(len(ujL) - 1):
    print ujL
    minindex = i + minimum_index(ujL[i:])
    ujL[i], ujL[minindex] = ujL[minindex], ujL[i]
  return ujL
In [31]:
min_rendez_kiir(range(10, 0, -1))
[10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
[1, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 10]
[1, 2, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 9, 10]
[1, 2, 3, 7, 6, 5, 4, 8, 9, 10]
[1, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 8, 9, 10]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
Out[31]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
In [32]:
min_rendez_kiir([4, 5, 2, 3, 6, 7, 1])
[4, 5, 2, 3, 6, 7, 1]
[1, 5, 2, 3, 6, 7, 4]
[1, 2, 5, 3, 6, 7, 4]
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 4]
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 5]
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]
Out[32]:
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

A kiírástól csalóka lehet, mert kevesebb kimenetet kaptunk, ez azért van, mert itt csak a külső for ciklusban van a kiírás, nem a belsőben. Itt a belső ciklus el van rejtve a minimum_index függvényben.

Tömbök

Pythonban a 2-dimenziós tömböket listák listájával, a 3-dimenziósakat listák listájának listájával... tudjuk legegyszerűbben reprezentálni:

In [33]:
M = [[1, 2], [3, 4]]

Tömb egy elemét így érhetjük el:

In [34]:
M[0][1]
Out[34]:
2
In [35]:
M = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]], [[0, 9], [0, 0]]] # 3x2x2-es tömb
In [36]:
M[2][0][1]
Out[36]:
9

Írjunk olyan függvényt, mely kiír egy 2D tömböt táblázatszerűen ilyesmi formában:

1 2
3 4

In [37]:
def tomb_kiir(M):
  for i in range(len(M)):
    for j in range(len(M[i])):
      print M[i][j], "\t",  # TAB karakter
    print
In [38]:
tomb_kiir([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]])
1 	2 	3 	
4 	5 	6 	
7 	8 	9 	
In [39]:
tomb_kiir([[1,2,3, 3.5],[4,5,6, 6.5],[7,8,9, 9.5]])
1 	2 	3 	3.5 	
4 	5 	6 	6.5 	
7 	8 	9 	9.5 	

Bonyolultabb adatszerkezetek

Törzsvásárlói kedvezményt szeretnénk adni a vásárlóinknak. Adott a nevük (egyedi, string) és az eddigi vásárlásaik végösszege (egyenként). Minden ügyfélhez egy lista tartozik, melynek első eleme a személy neve, a második egy lista a vásárlások összegéről, például:
["Anett", [54, 23, 12, 56, 12, 71]]
.

A kedvezményt a következő módon adnánk:

Összes vásárlás > 200: 10%
Összes vásárlás > 500: 15%
Összes vásárlás > 1000: 20%

Írjuk meg a függvényt, mely megkapja a vásárlók listáját (elemei, mint a fenti "Anett" lista) és visszaad egy listát melyben 2 elemű listák vannak, az első elem a vásárló neve, a második a kedvezménye. Pl:
["Anett", 10]

Hogyan fogjunk neki? Ismét bontsuk részfeladatokra:

 • Vásárló listából kinyerni a vásárlások szummáját
 • A szummából eldönteni a kedvezményt
 • Az egészet elvégezni a teljes vásárló listára
In [40]:
def kedvezmeny(vasarlok):
  kedvezmenyek = []
  for vasarlo in vasarlok:
    kedvezmenyek.append(kedvezmeny_szamol(vasarlo))
  return kedvezmenyek

def kedvezmeny_szamol(vasarlo):
  nev = vasarlo[0]
  osszeg = 0
  for vasarlas in vasarlo[1]:
    osszeg += vasarlas
  return [nev, osszegbol_kedvezmeny(osszeg)]

def osszegbol_kedvezmeny(osszeg):
  if osszeg > 1000:
    return 20
  if osszeg > 500:
    return 15
  if osszeg > 200:
    return 10
  return 0
In [41]:
kedvezmeny([["Anett", [54, 23, 12, 56, 12, 71]], 
      ["Bela", [11, 3, 12, 1, 12, 55]],
      ["Hagrid", [111, 545, 343, 56, 12, 66]], 
      ["Not_a_wizard", [54, 222, 65, 56, 43, 71]]])
Out[41]:
[['Anett', 10], ['Bela', 0], ['Hagrid', 20], ['Not_a_wizard', 15]]
In [ ]: